Aktuální zprávy Tuesday, 03. July 2012

Společnost SMA představila novinky na veletrhu Intersolar

Soubory ke stažení

Kontakt pro média
Šárka Vlasáková

SMA Central & Eastern Europe s.r.o.
Branická 532/98
14700 Praha 4
Czech Republic

www.SMA-Solar.com  

Představením hned několika zcela nových výrobků potvrdila společnost SMA Solar Technology AG (SMA) na veletrhu Intersolar Europe 2012 znovu svou pozici technologického lídra ve svém oboru. Mimo inteligentního řízení spotřeby energie pro domácnosti byly v popředí zájmu návštěvníků i specifická řešení pro nové solární trhy, a to především v oblasti centrálních střídačů. Magnetem pro publikum na stánku SMA, který svou velikostí kolem 1 000 m2 patřil k největším na veletrhu, byl nový střídač Sunny Boy 5000 Smart Energy, první FV střídač s integrovaným akumulátorem.

Inteligentní řízení toků energie pro zvýšení vlastní spotřeby domácnosti
„Inteligentní řízení energetických toků v domácnosti, koordinace výroby proudu z FV elektrárny a spotřeby energie v domě, to je klíč k optimálnímu využívání elektrické energie z rezidenčních FV systémů. Přesně toto řeší naše ucelená koncepce SMA Smart Home, kterou jsme na veletrhu Intersolar poprvé představili odbornému publiku“, vysvětluje člen představenstva SMA pro technologie Roland Grebe. Součástí koncepce SMA Smart Home je především střídač Sunny Boy 5000 Smart Energy. Tento přístroj poprvé spojuje do jednoho kompaktního celku vysoce kvalitní FV střídač s vynikající účinností se systémem akumulace energie. Se střídačem je přesto stále možné standardně manipulovat a namontovat jej na stěnu. Integrovaná lithium-iontová baterie má využitelnou kapacitu kolem dvou kilowatthodin. Tato kapacita umožňuje ekonomicky optimálně zvyšovat vlastní spotřebu doma vyrobené FV energie: Zatímco větší systémy akumulace energie lze plně využít pouze ve velmi slunečných dnech, relativně malý akumulační systém zvyšuje podíl vlastní spotřeby energie během téměř celého roku až o 30 procent! Ještě vyšší míry vlastní spotřeby lze dosáhnout zapojením přístroje SMA Sunny Home Manager, který spíná a řídí vybrané elektrické spotřebiče v domácnosti na základě prognóz výroby FV energie z meteorologických údajů na portálu SMA Sunny Portal. Majitel domovní FV elektrárny tím posílí svou nezávislost na dodavatelích elektrické energie i na jejích stoupajících cenách. Uvedení střídače Sunny Boy 5000 Smart Energy na trh je plánováno na rok 2013.

Velký zájem vzbudil také nový „malý“ střídač Sunny Tripower, který společnost SMA představila na veletrhu Intersolar vůbec poprvé. Tento třífázový střídač zajišťuje maximální výnosy ve výkonových třídách od 5 kW do 9 kW a mimoto disponuje integrovanými funkcemi pro řízení bezpečnosti a stability distribuční sítě a umožňuje dodávku jalového výkonu. První dodávky se plánují na čtvrté čtvrtletí 2012.

Řešení pro nové trhy
Vysoký výkon poskytuje také nový střídač SMA Sunny Central 900CP XT. Výkonný centrální střídač podává při 25 °C výkon až 990 kVA a je tak optimálním přístrojem pro megawattové bloky. Díky robustní skříni se hodí pro přímé použití venku a je vyzkoušen pro trvalý provoz pod širým nebem. Disponuje širokým rozsahem vstupního napětí, rozsáhlými funkcemi pro řízení bezpečnosti a stability distribuční sítě a výrazně sníženou specifickou cenou. Tím nový střídač Sunny Central 900CP XT zajišťuje v celosvětovém měřítku vyšší rentabilitu velkých FV projektů. 

Pro zásobování spotřebičů elektrickou energií v odlehlých oblastech nabízí společnost SMA systémová řešení pro FV dieselové hybridní systémy. Jejich klíčovou součástí je přitom regulátor SMA Fuel Save Controller. Ten zajišťuje regulaci FV napájení odpovídající spotřebě a v závislosti na zátěžových a výrobních profilech. Proto pracuje systém zásobování elektrickou energií i při vysokých podílech energie z FV generátoru stabilně a spolehlivě. Dnes již lze elektrickou energii zejména v zemích subtropického a tropického pásma získávat výrazně výhodněji z FV systémů než z dieselagregátů. Pomocí nejmodernější systémové techniky a technologie akumulace energie od společnosti SMA lze spotřebu paliva a provozní doby dieselagregátů zredukovat na minimum. Tím výrazně klesají provozní náklady a náklady na údržbu celého systému. Střídače SMA přebírají ve spojení s regulátorem Fuel Save Controller rozsáhlé řídicí funkce. Systémovou techniku společnosti SMA je možno rozšiřovat stavebnicovým způsobem a lze ji při rostoucí spotřebě přizpůsobit měnícím se požadavkům. 

„Společnost SMA se svým komplexním přístupem k řízení elektrické energie a díky inovativním řešením pro všechny oblasti a aplikace FV technologií na veletrhu Intersolar Europe 2012 znovu výrazně odlišila od konkurence. O tom svědčí i mimořádně pozitivní ohlas, který jsme zaregistrovali ze strany návštěvníků na našem stánku během veletrhu“, říká Roland Grebe.

SMA Central & Eastern Europe s.r.o. je dceřinou společností německé SMA Solar Technology AG. Na český a slovenský trh vstoupila v roce 2009 pod názvem SMA Czech Republic s.r.o., v roce 2011 se přejmenovala na SMA Central & Eastern Europe a zastřešuje nyní také  bulharský, rumunský, maďarský a polský trh. Kromě obchodního zastoupení je pro zákazníky z regionu střední a východní Evropy k dispozici také tým spolupracovníků zajišťujících technické, marketingové, servisní a poradenské služby. Pro profesionály a zájemce o fotovoltaiku navíc SMA připravuje bezplatné kurzy Solar Academy. Podrobnou náplň seminářů, program a přihlašovací formulář lze najít na www.SMA-Czech.com/Solaracademy.

O společnosti SMA 
Společnost SMA Solar Technology AG je světovým lídrem v oblasti fotovoltaických střídačů, které jsou klíčovým prvkem každého FV systému. Skupina SMA dosáhla v roce 2011 obratu 1,7 miliardy eur. Společnost SMA má hlavní sídlo v Niestetalu u německého Kasselu a zastoupení v 19 zemích na čtyřech kontinentech. Celý koncern zaměstnává více než 5500 osob, plus další dočasné pracovníky, jejichž počet se mění podle sezónních potřeb. Široké portfolio produktů SMA zahrnuje  střídače pro všechny typy panelů na trhu a pro FV systémy všech velikostí. Produktová škála zahrnuje FV střídače jak pro zapojení do distribuční sítě, tak pro ostrovní systémy. Společnost SMA tak dokáže nabídnout ideální řešení a střídače pro FV systémy všech velikostí a typů. Od roku 2008 je společnost SMA zapsána na Frankfurtské burze cenných papírů a zařazena do indexu TecDAX. Společnost SMA byla v uplynulých letech opakovaně oceněna za své vynikající úspěchy v roli zaměstnavatele a v celoněmecké soutěži „Great Place to Work®“ pro rok 2011 i 2012 obsadila první místo.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Německo

SMA Central & Eastern Europe
Radlická 740/113d
158 00 Praha
Česká republika
Tel: +420 235 010 400  
Info-CEE@SMA-Solar.com  
www.SMA-Solar.com 

 

Disclaimer:

Toto tiskové prohlášení slouží pouze pro informaci a nepředstavuje ani nabídku nebo výzvu ke koupi, vlastnictví nebo prodeji cenných papírů společnosti SMA Solar Technology AG („společnost“) ani jakékoliv její současné nebo budoucí dceřiné společnosti (společně „SMA Gruppe“), ani by nemělo být považováno za základ dohody, směřující k nákupu nebo prodeji cenných papírů společnosti nebo některého z podniků SMA Gruppe.

Toto tiskové prohlášení může obsahovat výroky se zaměřením do budoucnosti. Výroky se zaměřením do budoucnosti jsou výroky nepopisující skutečnosti minulosti. Zahrnují i výroky o našich předpokladech a očekáváních. Tyto předpoklady spočívají na plánování, odhadech a prognózách, které jsou vedení společnosti SMA Solar Technology AG (SMA nebo společnosti) v současnosti k dispozici. Výroky se zaměřením do budoucnosti platí proto pouze v den, kdy byly učiněny. Výroky se zaměřením do budoucnosti zahrnují přirozeně rizika a faktory nejistoty. Různá známá stejně jako neznámá rizika, pochybnosti a další faktory mohou vést k tomu, že jsou skutečné výsledky, finanční situace, vývoj nebo výkon společnosti podstatně odlišné od zde uvedených odhadů. Tyto faktory  zahrnují ty, které společnost SMA popsala ve zveřejněných zprávách. Tyto zprávy jsou k dispozici na webových stránkách společnosti SMA www.SMA.de. Společnost nepřebírá žádnou povinnost další aktualizace takových výroků se zaměřením do budoucnosti a jejich přizpůsobení budoucím událostem nebo vývoji.