SUNNY EXPLORER

SUNNY EXPLORER

Bezplatné softwarové řešení pro monitorování FV systému

Stačí zapnout notebook nebo stolní počítač, aktivovat rozhraní Bluetooth a spustit aplikaci Sunny Explorer - a hned má instalační technik i provozovatel přehled o daném FV systému. Tato bezplatná počítačová aplikace je optimálním doplňkem nové generace střídačů s integrovanou technologií Bluetooth. Na stolním počítači nebo notebooku lze vizualizovat nejdůležitější údaje FV systému – díky technologii Bluetooth navíc jednoduše a bezdrátově. Pomocí exportu dat ve formátu CSV lze energetické hodnoty a události dlouhodobě archivovat a zobrazovat je a dále zpracovávat v Excelu. Aplikace Sunny Explorer pomáhá také při parametrizaci střídačů. Vzhledem k tomu, že odpadá nákladná kabeláž, je údržba FV systému velmi rychlá a pohodlná.

Komfortní

 • Bezplatná počítačová aplikace pro bezdrátové monitorování FV systému prostřednictvím technologie Bluetooth
 • Rychlý přehled o energetických výnosech a stavu FV systému


Pohodlný pro uživatele

 • Intuitivní ovládání
 • Grafické znázornění nejdůležitějších údajů FV systému


Spolehlivý

 • Dlouhodobá archivace díky exportu dat ve formátu CSV
 • Rychlá diagnostika díky přístupu k naměřeným hodnotám a paměti událostí

Tuto verzi si můžete kdykoliv stáhnout v části se soubory ke stažení.


Sunny Explorer Version 1.07.23.R (Updated June 2015)

 • Update of the device support


Sunny Explorer verze 1.07.11.R (stav: březen 2014)

 • aktualizace podpory přístrojů:
  • SB6000TL-US-22
  • SB5000 TL-US22
 • podpora nových národních norem/směrnic:
  • G59/3


Sunny Explorer verze 1.07 (stav: leden 2014)

 • aktualizace podpory přístrojů
 • lepší výkon pro Speedwire připojení
 • odstranění chyb


Sunny Explorer verze 1.06 (stav: listopad 2013)

 • aktualizace podpory přístrojů
 • podpora nových národních kódů se specifickými národními směrnicemi pro aplikaci


Sunny Explorer verze 1.06 (stav: srpen 2013)

 • aktualizace podpory přístrojů (SMA Energy Meter)
 • podpora nových kódů zemí
 • odstranění chyb


Sunny Explorer verze 1.06 (stav: květen 2013)

 • aktualizace podpory přístrojů (střídače STP)
 • podpora nových národních norem


Sunny Explorer verze 1.06 (stav: bøezen 2013)

 • aktualizace podpory pøístrojù (støídaèe, Sunny Island 6.0H, Power Control module, SMA Grid Gate (GRIDGATE-20), Speedwire/Webconnect Piggy-Back)
 • podpora metody multicast pro speciální smìrovaèe, pøepínaèe a powerline adaptéry
 • zjištìní všech událostí urèitého støídaèe pro uživatelskou skupinu Instalaèní technik
 • vizualizace stavu støídaèe "Bez dodávky do sítì"
 • rùzná vylepšení a odstranìní chyb


Sunny Explorer, verze 1.05 (stav: ríjen 2012)

 • Odstranení chyby u prístroju, u nichž je jako zpusob komunikace nastavena technologie Speedwire.


Sunny Explorer 1.04 (stav k cervnu 2012)

 • Aktualizace podpory zarízení (strídace, modul Bluetooth® Piggy-Back Off-Grid, modul SMA Power Control)
 • Podpora Speedwire® jako zpusobu komunikace pro strídace s datovým modulem Webconnect a také strídace s integrovanou funkcí Webconnect (STP/WTP 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL)
 • Vylepšená analýza a kontrola systému pro instalacní techniky díky vizualizaci topologie síte Bluetooth a zobrazení kvality spojení mezi jednotlivými prístroji
 • Odstranení chyb


Sunny Explorer 1.03 (stav k říjnu 2011)

 • Lze nastavovat parametry pokynu pro aplikaci vydaného organizací VDE (VDE-AR-N 4105, pouze pro Německo).
 • Nutnost zadání hesla rozhraní SMA Grid Guard se nyní ověřuje podle země nastavené v přístroji.
 • Interní opravy při aktualizaci střídačů.


Sunny Explorer 1.02 (stav srpen 2010)

 • Grafické zobrazení denních, měsíčních a ročních energetických hodnot sečtených v celém zařízení
 • Rychlejší zobrazení diagramů
 • Odstranění chyb


Sunny Explorer 1.1 (stav prosinec 2009)

 • Rozšíření grafického zobrazení o denní, měsíční a roční energetické hodnoty pro každý střídač
 • Funkce exportu dat nabízí možnost dlouhodobé archivace energetických hodnot a událostí ve formátu CSV
 • Zobrazení kvality spojení ve statusovém řádku
 • Provedení budoucích aktualizací přístoje prostřednictvím Bluetooth

Downloads

Jazyk:
Počítačový softwareSUNNY EXPLORER Setup 1.07.23
Druh: Počítačový software
Jazyk: Mezinárodní
Číslo dokumentu: SunnyExplorerSetupv1-07-23-R
Číslo verze: 1.07.23
ProspektFV monitorovací systémy od společnosti SMA - Jednoduše bezpečné monitorování
Druh: Prospekt
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: MONITSYS-KCZ110514
Číslo verze: 1.4
Návod k obsluzeNávod k obsluze - SUNNY EXPLORER
Druh: Návod k obsluze
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: Explorer-BA-cs-16
Číslo verze: 1.6
Návod k instalaciNávod k instalaci - Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA
Druh: Návod k instalaci
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: Geraeteaustausch-IA-cs-20
Číslo verze: 2.0
Technické informaceSMA Bluetooth - SMA Bluetooth® Wireless Technology v praxi
Druh: Technické informace
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: BT_Quick-TI-cs-12
Číslo verze: 1.2
Technický popisSMA Bluetooth® Wireless Technology - Technický popis
Druh: Technický popis
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: BT-TCZ100511
Číslo verze: 1.1Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth® Wireless Technology - Technický popis
Druh: Technický popis
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: Sicherheit-TCZ103010
Číslo verze: 1.0