SUNNY EXPLORER

SUNNY EXPLORER

Bezplatné softwarové řešení pro monitorování FV systému

Stačí zapnout notebook nebo stolní počítač, aktivovat rozhraní Bluetooth a spustit aplikaci Sunny Explorer - a hned má instalační technik i provozovatel přehled o daném FV systému. Tato bezplatná počítačová aplikace je optimálním doplňkem nové generace střídačů s integrovanou technologií Bluetooth. Na stolním počítači nebo notebooku lze vizualizovat nejdůležitější údaje FV systému – díky technologii Bluetooth navíc jednoduše a bezdrátově. Pomocí exportu dat ve formátu CSV lze energetické hodnoty a události dlouhodobě archivovat a zobrazovat je a dále zpracovávat v Excelu. Aplikace Sunny Explorer pomáhá také při parametrizaci střídačů. Vzhledem k tomu, že odpadá nákladná kabeláž, je údržba FV systému velmi rychlá a pohodlná.

Komfortní

 • Bezplatná počítačová aplikace pro bezdrátové monitorování FV systému prostřednictvím technologie Bluetooth
 • Rychlý přehled o energetických výnosech a stavu FV systému


Pohodlný pro uživatele

 • Intuitivní ovládání
 • Grafické znázornění nejdůležitějších údajů FV systému


Spolehlivý

 • Dlouhodobá archivace díky exportu dat ve formátu CSV
 • Rychlá diagnostika díky přístupu k naměřeným hodnotám a paměti událostí
  Sunny Explorer
Jazyky  
Dostupné jazyky čeština, angličtina, němčina, francouzština, italština, korejština, nizozemština, portugalština, řečtina, španělština
   
Požadavky na systém  
Podporované operační systémy Windows XP (s aktualizací SP 2), Windows Vista (32bit.), Windows 7
Windows 8, Windows 8 Pro
Podporované Bluetooth stacky Microsoft, Toshiba, BlueSoleil, Broadcom
   
Hardware (minimální požadavky)  
Procesor PIII 800 MHz (XP) / P4 1 GHz (Vista)
Operační paměť 512 MB (XP) / 1 GB (Vista)
Volné místo na pevném disku 265 MB (240 MB .Net / 25 MB aplikace)
Rozlišení 1024 × 768 px
   
Komunikace  
Komunikace se střídači Bluetooth
Max. počet přístrojů 1 zařízení typu master: 50 / 2 zařízení typu master: 25
   
Informace o FV systému  
Přehled FV systému Ideální pro získání přehledu o celém FV systému zobrazením nejdůležitějších údajů.
Nastavení FV systému Jednoduché nastavování parametrů pro kompletní řadu střídačů.
Aktuální hodnoty FV systému Souhrn aktuálních údajů střídačů. Zobrazení minimálních, maximálních, celkových a průměrných hodnot (sestavených pro každou řadu střídačů) provozovateli umožňuje lépe poznat aktuální stav FV systému.
   
Informace o střídačích  
Přehled střídačů Nejdůležitější informace o střídačích se zobrazují najednou.
Nastavení střídačů Změny parametrů individuálně pro každý jednotlivý střídač.
Aktuální hodnoty střídačů Detailní přehled o aktuálních hodnotách zvoleného střídače.
Události Rychlá analýza událostí pomocí analytických funkcí střídačů a přímé zobrazení zaznamenaných událostí.
   
Export dat  
Denní soubory Stručný přehled výkonu FV systému, který se ukládá každých 5 minut. Každý den se vytvoří jeden soubor s hodnotami všech střídačů.
Měsíční soubory Dlouhodobý přehled denních energetických výnosů FV systému. Každý měsíc se vytvoří jeden soubor s hodnotami všech střídačů.
Události Stručný přehled všech událostí, které byly během zvoleného období zaznamenány do souboru.

Tuto verzi si můžete kdykoliv stáhnout v části se soubory ke stažení.


Sunny Explorer verze 1.07.11.R (stav: březen 2014)

 • aktualizace podpory přístrojů:
  • SB6000TL-US-22
  • SB5000 TL-US22
 • podpora nových národních norem/směrnic:
  • G59/3


Sunny Explorer verze 1.07 (stav: leden 2014)

 • aktualizace podpory přístrojů
 • lepší výkon pro Speedwire připojení
 • odstranění chyb


Sunny Explorer verze 1.06 (stav: listopad 2013)

 • aktualizace podpory přístrojů
 • podpora nových národních kódů se specifickými národními směrnicemi pro aplikaci


Sunny Explorer verze 1.06 (stav: srpen 2013)

 • aktualizace podpory přístrojů (SMA Energy Meter)
 • podpora nových kódů zemí
 • odstranění chyb


Sunny Explorer verze 1.06 (stav: květen 2013)

 • aktualizace podpory přístrojů (střídače STP)
 • podpora nových národních norem


Sunny Explorer verze 1.06 (stav: bøezen 2013)

 • aktualizace podpory pøístrojù (støídaèe, Sunny Island 6.0H, Power Control module, SMA Grid Gate (GRIDGATE-20), Speedwire/Webconnect Piggy-Back)
 • podpora metody multicast pro speciální smìrovaèe, pøepínaèe a powerline adaptéry
 • zjištìní všech událostí urèitého støídaèe pro uživatelskou skupinu Instalaèní technik
 • vizualizace stavu støídaèe "Bez dodávky do sítì"
 • rùzná vylepšení a odstranìní chyb


Sunny Explorer, verze 1.05 (stav: ríjen 2012)

 • Odstranení chyby u prístroju, u nichž je jako zpusob komunikace nastavena technologie Speedwire.


Sunny Explorer 1.04 (stav k cervnu 2012)

 • Aktualizace podpory zarízení (strídace, modul Bluetooth® Piggy-Back Off-Grid, modul SMA Power Control)
 • Podpora Speedwire® jako zpusobu komunikace pro strídace s datovým modulem Webconnect a také strídace s integrovanou funkcí Webconnect (STP/WTP 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL)
 • Vylepšená analýza a kontrola systému pro instalacní techniky díky vizualizaci topologie síte Bluetooth a zobrazení kvality spojení mezi jednotlivými prístroji
 • Odstranení chyb


Sunny Explorer 1.03 (stav k říjnu 2011)

 • Lze nastavovat parametry pokynu pro aplikaci vydaného organizací VDE (VDE-AR-N 4105, pouze pro Německo).
 • Nutnost zadání hesla rozhraní SMA Grid Guard se nyní ověřuje podle země nastavené v přístroji.
 • Interní opravy při aktualizaci střídačů.


Sunny Explorer 1.02 (stav srpen 2010)

 • Grafické zobrazení denních, měsíčních a ročních energetických hodnot sečtených v celém zařízení
 • Rychlejší zobrazení diagramů
 • Odstranění chyb


Sunny Explorer 1.1 (stav prosinec 2009)

 • Rozšíření grafického zobrazení o denní, měsíční a roční energetické hodnoty pro každý střídač
 • Funkce exportu dat nabízí možnost dlouhodobé archivace energetických hodnot a událostí ve formátu CSV
 • Zobrazení kvality spojení ve statusovém řádku
 • Provedení budoucích aktualizací přístoje prostřednictvím Bluetooth

Downloads

Jazyk:
Počítačový softwareSUNNY EXPLORER Setup 1.07.20
Druh: Počítačový software
Jazyk: Mezinárodní
Číslo dokumentu: SunnyExplorerSetup-v10720R
Číslo verze: 1.07.20
ProspektFV monitorovací systémy od společnosti SMA - Jednoduše bezpečné monitorování
Druh: Prospekt
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: MONITSYS-KCZ110514
Číslo verze: 1.4
Návod k obsluzeNávod k obsluze - SUNNY EXPLORER
Druh: Návod k obsluze
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: Explorer-BA-cs-16
Číslo verze: 1.6
Návod k instalaciNávod k instalaci - Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA
Druh: Návod k instalaci
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: Geraeteaustausch-IA-cs-20
Číslo verze: 2.0
Technické informaceSMA Bluetooth - SMA Bluetooth® Wireless Technology v praxi
Druh: Technické informace
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: BT_Quick-TI-cs-12
Číslo verze: 1.2
Technický popisSMA Bluetooth® Wireless Technology - Technický popis
Druh: Technický popis
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: BT-TCZ100511
Číslo verze: 1.1Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth® Wireless Technology - Technický popis
Druh: Technický popis
Jazyk: Čeština
Číslo dokumentu: Sicherheit-TCZ103010
Číslo verze: 1.0