Každý FV systém je jedinečný

Společnost SMA má vhodné řešení pro každý požadavek

FV střídače Domovní systém
do 20 kW

SUNNY BOY

1 až 5 kW

FV střídače Komerční systém
od 5 kW až do MW rozsahu

SUNNY TRIPOWER

5 až 60 kW

FV střídače Solární elektrárna
od 500 kW až do MW rozsahu

SUNNY CENTRAL

500 až 1250 kW

Střídače pro ostrovní systémy Ostrovní systém
do 100 kW

SUNNY ISLAND

2 až 8 kW

Sledování činnosti systému Nepřetržitý monitoring systémů

Monitoring Systems