SMA Sunny Portal powered by ennexOS

Jedinečná platforma pro všechny vaše FV systémy

Sunny Portal powered by ennexOS

Sunny Portal powered by ennexOS – co o něm vypovídá název?

ennexOS je mezisektorová platforma pro monitorování energetických toků prostřednictvím platformy Sunny Portal powered by ennexOS.

Původně byla určena pro komerční a průmyslové aplikace v kombinaci s přístrojem SMA Data Manager.

Společnost SMA nyní dává k dispozici funkce platformy ennexOS pro všechny nové FV systémy. Od nynějška můžete využívat všechny funkce této jedinečné platformy.

Sunny Portal se mění na ennexOs

Společnost SMA v posledních pěti letech usilovně pracovala na úpravách platformy Sunny Portal powered by ennexOS vhodných pro budoucnost. Nyní jsme připraveni učinit společně s vámi další krok.

Výhody pro registrátory

 • Nový moderní design

 • Jedinečná platforma pro registraci všech vašich FV systémů

 • Vzdálená konfigurace parametrů střídačů SMA

 • Podrobné údaje o AC/DC pro střídače novější generace

 • Data s°rozlišením 5°minut pro přesnější pohled na váš FV systém a domácnost

 • Aktuální data bez zpoždění

Výhody pro uživatele

 • Nový moderní design

 • Data s°rozlišením 5°minut pro přesnější pohled na váš FV systém a domácnost

 • Aktuální data bez zpoždění

Podrobnější informace o funkcích Sunny Portal powered by ennexOS

Výhody a funkce

Integrace ve dvou fázích

V první fázi budete vyzváni k registraci nových FV systémů na platformě Sunny Portal powered by ennexOS. Přihlašovací údaje pro Sunny Portal Classic platí i pro Sunny Portal powered by ennexOS.

V další fázi budou vaše stávající FV systémy integrovány do systému ennexOS.* Před provedením integrace vás budeme informovat e-mailem o časovém harmonogramu. Po úspěšném dokončení integrace vás společnost SMA bude informovat dalším e-mailem. Poté budete moci zobrazovat údaje o všech svých systémech na platformě Sunny Portal powered by ennexOS a využívat všech výhod této jedinečné platformy pro inteligentní energetický management.

*Systémy s přístroji Sunny WebBox a SMA Cluster Controller zůstanou registrovány na platformě Sunny Portal Classic.

Všichni uživatelé všech FV systémů budou přidáni do nového FV systému se svými původními přístupovými oprávněními.

Krátce po integraci se již nebudou údaje o systému na platformě Sunny Portal Classic aktualizovat v reálném čase. Veškeré energetické údaje za celou dobu chodu systému a údaje o výkonu za posledních 60 dní se přenesou do nového systému. Od tohoto okamžiku se budou nová data aktualizovat v novém systému.

Portál Tigo již není podporován. V důsledku toho již nebude na platformě Sunny Portal powered by ennexOS viditelný design modulů s jednotlivými údaji o modulech. Pokud používáte řešení Cloud Connect Advanced, můžete se přihlásit k portálu Tigo Portal, kde uvidíte údaje o modulech svého systému.

Pokud jako instalační technik nebo koncový uživatel využíváte mobilní aplikaci SMA Energy, zobrazí se vám údaje o novém FV systému ihned poté, co bude přidán do vašeho účtu na platformě Sunny Portal.

První tři kroky

První tři kroky

Pracujete dnes poprvé s platformou Sunny Portal powered by ennexOS? Další informace najdete zde.

Více informací
Sunny Home Manager

Sunny Home Manager

Obsahuje váš systém přístroj Sunny Home Manager? V tom případě naleznete další možnosti po kliknutí sem!

Více informací

Sunny Portal powered by ennexOS

Jednoduché a efektivní monitorování systému

Sunny Portal powered by ennexOS umožňuje majitelům a instalačním technikům kdykoli a odkudkoli přístup k nejdůležitějším údajům o systému. Můžete analyzovat naměřené hodnoty, přehledně vizualizovat a porovnávat výnosy. Díky tomu lze i malé odchylky rychle identifikovat a napravit.

Sunny Portal powered by ennexOS podporuje více než 900 000 registrovaných systémů s více než 40 GW fotovoltaického výkonu ve více než 200 zemích.

Přehled o všem

Sunny Portal Powered by ennexOS přehledně a komfortně vizualizuje veškeré údaje o výnosech.

 • Údaje o stavu systému v reálném čase*

 • Informace o energetickém toku

 • Informace o stavu všech přístrojů v systému

 • Jednoduchý přehled o výkonu fotovoltaiky a výnosu

 • Doplňující informace v závislosti na konfiguraci systému

*Údaje v reálném čase nejsou dostupné pro FV systémy s přístrojem Data Manager M.

Vaše energetická bilance v reálném čase

Sunny Portal poskytuje profesionální přehled energetických výnosů a bere v úvahu různé typy systémů v závislosti na požadavcích.

Získejte podrobné informace o energetických tocích v soukromém nebo komerčním FV systému.

Veškeré údaje ihned k dispozici

 • Rychlá analýza závad šetří čas a minimalizuje ztráty výnosů.

 • Analýza údajů ze systému pomáhá identifikovat nežádoucí chování systému.

 • Podrobné údaje o AC/DC a akumulátoru v rozlišení 5 minut

Celé vaše portfolio v jednom účtu

 • Snadný přehled o všech systémech registrovaných na vašem účtu

 • Uspořádejte své portfolio do skupin, abyste se mohli zaměřit na nejdůležitější systémy.

Více výhod

Reporting and alarms

Hlášení a alarmy

 • Alarmy pro monitorování komunikace

 • Denní a měsíční standardní hlášení

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected

 • Automatické monitorování střídače společností SMA

 • Služba výměny

 • Proaktivní komunikace

Cloud API

Cloud API

 • Propojení údajů, které poskytl Sunny Portal, s aplikacemi externích dodavatelů

 • Přejděte na adresu https://developer.sma.de

Apps

Aplikace

 • Snadné uvádění FV systémů do provozu pomocí mobilní aplikace SMA 360°

 • Vizualizace energie s mobilní aplikací SMA Energy

Sunny Portal powered by ennexOS

První tři kroky

1. Registrace nového systému

 • Přejděte na adresu: https://ennexos.sunnyportal.com

 • Přihlaste se svým existujícím uživatelským účtem pro Sunny Portal. Pokud jste nový uživatel, zaregistrujte si uživatelský účet.

 • V nabídce na levé straně zvolte možnost „Configuration“ (Konfigurace) a poté „Create system“ (Vytvořit systém).

 • Postupujte podle pokynů v průvodci.

 • Další kroky se liší v závislosti na tom, který typ FV systému chcete zaregistrovat. Po registraci systému může trvat několik minut, než se vše synchronizuje.

2. Navigace

Na platformě Sunny Portal powered by ennexOS existují dva hlavní způsoby navigace. V nabídce (A) máte v závislosti na tom, na jaké úrovni portfolia se právě nacházíte, přístup k různým možnostem zobrazení a konfigurace. V záhlaví (B) můžete přepínat mezi jednotlivými úrovněmi: portfolio, skupiny systémů, systémy, subsystémy a zařízení.

3. Dokončete nastavení systému!

Nastavení notifikací pro standardní zprávy a alarmy

 • Otevřete možnost „Configuration“ (Konfigurace) v nabídce vlevo.

 • Na úrovni systému zvolte možnost „Notifications“ (Notifikace).

 • Pokud máte na svém účtu registrovaných více systémů, lze si nastavit notifikace i pro vyšší úrovně (např. pro celé portfolio). Tak budete informováni o stavu několika systémů najednou.

 • Lze nastavit notifikace pro monitorování komunikace s portálem, hlášení o synchronizaci střídačů nebo měsíční hlášení e-mailem.

Nastavení možností monitorování

 • Otevřete možnost „Configuration“ (Konfigurace) v nabídce vlevo.

 • Zvolte možnost „System monitoring“ (Monitorování systému).

 • Vyberte jednu z různých možností monitorování:

  • SMA Smart Connected

  • Porovnání střídačů

  • Performance Ratio (není dostupné pro všechny systémy)

Přidání dalších uživatelů

 • Otevřete možnost „Configuration“ (Konfigurace) v nabídce vlevo.

 • Zvolte možnost „User administration“ (Správa uživatelů).

 • Přidejte uživatele a vyberte si z různých úrovní přístupu. Pokud nový uživatel není registrován na platformě Sunny Portal, bude mu odeslána pozvánka.

Sunny Portal powered by ennexOS

FV systémy s přístrojem Sunny Home Manager 2.0

Pokud chcete registrovat nový FV systém s přístrojem Sunny Home Manager 2.0, jsou pro vás důležité tyto informace.

Protože Sunny Portal powered by ennexOS dosud nepodporuje všechny funkce přístroje Sunny Home Manager 2.0, můžete se rozhodnout, zda svůj FV systém chcete registrovat na platformu Sunny Portal nebo na Sunny Portal powered by ennexOS.

Následující funkce platformy Sunny Portal powered by ennexOS budou uvolněny v první polovině roku 2024:

 • Bilance spotřebičů: zobrazení plánování, spínání spotřebičů, zobrazení energetického mixu

 • Podpora pro Niko Home Control

 • Konfigurace tarifů za elektřinu

 • Nabíjení akumulátoru na základě prognózy

 • Časově řízené nabíjení akumulátoru (Time of Charge)

Máte na výběr

Abychom vám usnadnili rozhodování, sestavili jsme přehled aktuálních výhod a omezení obou možností v závislosti na vašem systému.

Sunny Portal powered by ennexOS

Pokud se jedná o standardní FV systém s akumulátorem nebo nabíječku elektromobilu, měli byste se rozhodnout pro Sunny Portal powered by ennexOS a využít jeho výhody.


Výhody, které získáte:

 • Všechny vaše FV systémy budou registrovány na jedné platformě.

 • Vysoké rozlišení dat (5 min)

 • Integrovaný náhled Analýza Pro s rozšířenými naměřenými hodnotami AC/DC

 • Moderní a jednotné rozhraní

 • Nové funkce v budoucnu

Sunny Portal

Pokud váš systém obsahuje spotřebiče, které je třeba přesně monitorovat a spravovat, zaregistrujte svůj systém na platformě Sunny Portal.


Omezení

 • Váš FV systém bude rozdělen mezi dvě platformy.

 • Nižší rozlišení dat (15 min)

 • Zpoplatněný náhled Analýza Pro

 • Žádný další vývoj nových funkcí

Poznámka: Integrace do platformy Sunny Portal powered by ennexOS proběhne později.

Sunny Portal powered by ennexOS

FAQ

Migrace platformy Sunny Portal

Co vlastně znamená migrace platformy Sunny Portal?

Platforma Sunny Portal, která byla v roce 2003 zavedena společností SMA pro monitorování FV systémů, se postupně převádí na naši platformu ennexOS. Při tom se provádí migrace téměř všech existujících systémů na platformu Sunny Portal powered by ennexOS. Migrace se neprovádí u systémů se zařízeními Sunny WebBox a SMA Cluster Controller a SMA Inverter Manager.


Kdy se migrace uskuteční?

Uživatelé existujících systémů budou včas informováni o tom, kdy bude provedena migrace jejich systému na platformu ennexOS. Aktuální informace o dalších krocích naleznete zde.


Kterých zemí se migrace týká?

Migrace se týká všech zemí. Monitorování bude do budoucna možné pouze prostřednictvím platformy Sunny Portal powered by ennexOS.


Musím pro migraci svého systému z platformy Sunny Portal na Sunny Portal powered by ennexOS něco udělat?

Ne, migrace proběhne automaticky v jednotlivých zemích a pro každý typ systému zvlášť. O nadcházející migraci svého systému budete včas informováni.


Musím se na platformě Sunny Portal powered by ennexOS znovu registrovat?

Ne, přihlašovací údaje na platformě https://sunnyportal.com a https://ennexOS.sunnyportal.com jsou shodné. Změní se pouze zobrazení a možnosti nastavení.


Kde se dozvím, na kterém portálu si mám FV systém?

Migrace na platformu Sunny Portal powered by ennexOS bude probíhat v různých fázích a nikoli současně po celém světě od počátku roku 2024. Kromě toho existují různé scénáře v závislosti na výrobku SMA, který s platformou Sunny Portal komunikuje. Při registraci na platformu Sunny Portal Classic budete v mnoha případech přesměrování na stránky ennexOS.

 • Systémy se zařízením SMA Data Manager lze registrovat výhradně na platformě Sunny Portal powered by ennexOS.

 • Systémy, u nichž na platformě Sunny Portal powered by ennexOS komunikuje střídač SMA přímo s portálem, lze registrovat výhradně na platformě Sunny Portal powered by ennexOS.

 • Systémy se zařízením Sunny Home Manager 2.0 lze v mnoha zemích registrovat jak na platformě Sunny Portal Classic, tak Sunny Portal powered by ennexOS.

 • Systémy se střídači s funkcí Webconnect lze na Sunny Portal Classic registrovat už jen v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, San Marino, Vatikán, Monako, Andorra, Lichtenštejnsko, Malta. Ve všech ostatních zemích se registrace systému provádí výhradně na platformě Sunny Portal powered by ennexOS.


Jak se dozvím, že migrace mého FV systému byla provedena?

Zákazníci budou o migraci informováni e-mailem, jakmile bude dokončena.


Kterých zařízení a systémů se migrace na platformu Sunny Portal powered by ennexOS týká?

Na platformu ennexOS budou po jednotlivých zemích migrovány existující systémy s následujícím typem komunikace s portálem:

 • Systémy se střídači s funkcí Webconnect

 • Systémy se zařízením Sunny Home Manager 2.0


Existují zařízení nebo systémy, u kterých se migrace nebude provádět?

Ano, migrace na platformu ennexOS se nebude provádět u následujících zařízení:

 • Systémy se zařízením Sunny WebBox

 • Systémy se zařízením SMA Cluster Controller

 • Systémy se zařízením SMA Inverter Manager

 • Systémy se zařízením Sunny Home Manager 1.0


Budou mé údaje během migrace z platformy Sunny Portal smazány?

Ne, veškerá nastavení jako např. další uživatelé, hlášení nebo nastavení pro Smart Connected se přenesou na platformu Sunny Portal powered by ennexOS. Údaje o spotřebě energie za celý životní cyklus systému se rovněž kompletně přenesou. Od okamžiku migrace se na platformu ennexOS přenesou pouze výkonové křivky za posledních 60 dní. Starší data budou ještě po krátkou dobu dostupná na platformě Sunny Portal Classic.


Přenesou se na platformu Sunny Portal powered by ennexOS veškerá nastavení, která jsem pro svůj systém provedl?

Ano, veškerá nastavení se přenesou.


Musím po migraci změnit ještě něco dalšího v aplikaci SMA Energy?

Ne, po migraci se váš systém automaticky zobrazuje z platformy Sunny Portal by ennexOS.


Co se stane se systémy se zařízením Sunny WebBox?

Pro systémy se zařízením Sunny WebBox se migrace na platformu Sunny Portal powered by ennexOS provádět nebude.


Proč se mi po migraci systému již nezobrazuje rozložení modulů mého systému s komponentami Tigo?

Systém Tigo již není na platformě Sunny Portal powered by ennexOS podporován.


Sunny Portal powered by ennexOS

Release Notes

Update February 2024

New features

 • New alarm for battery monitoring
  • Configuration of new alarm under „Notifications“
  • Specifying an upper and lower threshold and a period of time (minimum 1 hour, maximum 100 days) for how long the SOC of individual batteries can be outside the threshold values
  • If the battery system no longer delivers data within this period, an alarm will also be issued
  • Notification by email to registered recipients
 • Load balance
  • Display of energy mix at consumer level
  • Prognosis: Display of recommendation for action*
  • Prognosis: Display of consumption forecast*

*For systems with Sunny Home Manager 2.0

Added functionality for systems with Sunny Home Manager 2.0 on ennexOS

 • Forecast based battery charging
  • Configuration under “Configuration > Energy Management > Battery”
  • Input of required battery state of charge (SoC) [%] for activation of forecast based battery charging
  • Activate a shortened forecast period to load more otherwise curtailed PV energy into the battery on the current day
 • Electricity tariff
  • Configuration under “System properties > Feed-in tariff and Electricity tariff”
 • Optimization target
  • Configuration of the optimization goal (ecofriendly, economical) for energy management under “Configuration > Energy Management”
 • Restart function under “Configuration > Device administration > Device properties”

Update October 2023

New feature

 • Load balance view with weather and PV forecast

Improvements

 • Robustness of the ‘Energy flow’ widget increased

Update August 2023

New feature

 • Energy flow visualization on the dashboard, known from the SMA Energy App

Improvements

 • Easier registration of SMA Smart Connected
 • Bugfixes

Update March 2023

Improvements

 • Bugfixes

Update January 2023

New feature

 • PV sub-arrays
  • PV system can now be created with multiple orientations/tilts
  • PV sub-arrays are specified when creating the system or later under Configuration > System properties > PV modules
  • Sensors for irradiation, module temperature and outside temperature can be assigned separately to each sub-array in order to improve the calculation of the performance ratio

Improvements

 • Virtual loads
  • Improved user guidance when creating virtual loads
  • Deletion of virtual loads is now possible
 • Bug Fixes
  • Wrong scale in preview graph

Update September 2022

Improvements

 • Bugfixes

Update June 2022

Improvements

 • Analysis Pro view:
  • Simpler selection of multiple devices
  • Clearer representation of devices
  • Performance optimizations for systems with many devices

Update April 2022

New features

 • System image upload for presentation on dashboard
 • Chronological display of changes in device parameters

Improvements

 • New language: Swedish

Update January 2022

Improvements

 • New language support: Danish, Hungarian and Romanian (later in Q1 – Swedish)
 • Redesigned forms for better usability
 • Configuration of a plant specific CO2 factor to adapt to the energy mix of the individual utility company

Update September 2021

New features

 • Monitoring of loads
  • Based on energy meters and their measurements it is now possible to create virtual loads as devices and monitor them
  • Loads are shown grouped (e.g. light, heating and warm water) in the “Energy balance” view
  • Configuration is done in the “Device administration” through the additional menu (3 dots) on energy meters that are not yet linked to other devices

Improvements

 • Improved menu with text and updated Icons

Update June 2021

Improvements

 • New view “Yearly comparison” (Analysis)
 • Many dashboard widgets now have a direct link to the corresponding overview pages for easier navigation
 • Optimized readability of graphs (Analysis Pro view)
 • New option to activate “Automatic updates” of communication devices and their subdevices under Configuration > System properties
 • From now on, notifications can only be sent to registered users (unregistered users have been informed about this change in the notifications for the past few weeks)

Update January 2021

Improvements

 • Added new notifications for compatibility with IEC 62109-2 & AS 5033
 • Bugfixes

Update September 2020

Improvements

 • Under Configuration > Device administration you now see the hierarchy between the data logger and the secondary devices
 • Event reports are now available with an “Hourly” option
 • The status list now includes the additional column “Total energy”

Update July 2020

PV inverter comparison view

With this release, our “Detailed Report” is also available as an interactive view in the “Analysis” menu.
The “PV Inverter comparison” view makes it easy to compare all the PV inverters with each other. The additional highlighting of the devices that under or over step the tolerance helps you to find the sweet spot for your inverter monitoring.

Improvements

 • We added a zoom option to the charts.
 • Under Configuration > Device administration you now have a flexible filter option to easier manage systems with many devices.
 • Event reports are now covering all event categories.
 • We optimized the calculation of the “Direct consumption” in the energy balance view.

Update April 2020

Sensor data on the Dashboard

With this release, it will be possible to display current measured values from sensors, that are present in a PV system, directly on the dashboard. Until now, the measured values were only available via the "Analysis Pro" view.

At the plant level, the sensors that were configured under the menu item Configuration > Sensor assignment are automatically displayed.
At the device level e.g. for a Moxa I/Os also all sensor channels are displayed on the device dashboard. Even reported percentages can be displayed, for example to represent the filling level of a diesel generator.

The individual sensor widgets can be turned on/off for each dashboard.


Simplified navigation

We have optimized the usability of the navigation bar. Until now, it was possible to jump directly to a status list with one click or, if you only clicked on the symbol, to select individual elements directly in the navigation via a submenu. It was difficult to understand and hardly recognizable.
From now on, one click always opens a submenu in which you can directly select a corresponding sub section or a device etc.. The detour via the status list is omitted.
You can now access the status list both via an additional entry in the "Monitoring" function area and via the submenu in the navigation bar.

We have also cleaned up the submenu itself, which is called up via the navigation bar. In the upper area, all grouped elements are now directly one below the other. They are also marked with their distinctive symbol. This makes it much easier to differentiate between the individual entries.


Update September 2019

Faster site setup

 • Less is more
  With this release we simplify the registration of a new site.
  It is now no longer necessary to enter the address data of the installer and the system owner. This is only needed if the site is monitored by our integrated "Smart Connected“ feature.
  When registering the site, you only have to select whether you are the installer or if you are the owner of the system yourself.
 • Invite new users
  Until now, it was necessary that users already have a Sunny Portal account before they could be given access to a site. That was complicated. From now on, you can invite new users to the ennexOS platform, both directly during the initial site setup and from the user administration of a site.


Introduction of user roles

There was always the possibility to assign certain access rights to each. This allowed to specify what type of information a user could view or edit. However, the rights do not tell anything about the function of a person in relation to the site. With this update, we introduce the following user roles:

 • Owner
 • Installer
 • Operator

The assignment of the roles currently has no further effect. On the one hand, it serves as documentation and on the other hand it allows us to address the right person either in regards to “Smart Connected” or other cases.


More improvements

 • Dashboard widgets
  With this update, we have adjusted the times shown in the dashboard widgets. So far, the last 24 hours, the last 7 days and the last 30 days were shown there. That was apparently not optimal.
  The widgets now show the current day, the current month and the current year.
 • Notification Center
  In the upper navigation bar, there is now a new icon, a "bell". There you find our new notification center, which will inform about updates of Sunny Portal itself and will show important events of the user´s sites.
 • New menu structure
  We have sorted the menu items and aligned them across the different site hierarchies, making them easier to find.
 • New report with detailed device information
  Within the notifications, a new report is available with this release. Detailed information about all the PV inverters and their performance are listed in tabular form. In addition, when the inverter comparison is activated, devices that performed outside the defined tolerance are marked in color.

Update June 2019

Russian as new Language supported

New Features for „Analysis Pro“

 • Production Comparison
  Besides the tab „Detailed Analysis“ there is now a new tab „Energy & Power“. Within this new view the user is able to easily compare absolute and specific yields of inverters for individual days, months and years. In addition to that it is possible to do comparisons with multiple plants.
 • Personalized selection of measurements
  Within the left filter sidebar the user has now access to the new feature “Channel Profiles”. They allow the user to easily select various basic measurement combinations that are predefined through SMA. Additionally the user is able to save individual combinations of measurements as his own “Channel Profiles”, which will then be available for all plants in the portfolio.

Update March 2019

New functions for Sunny Portal powered by ennexOS

 • Supports the exchange of a SUNNY WEBBOX against a SMA Data Manager
  Energy and power data of existing plants with one or several Sunny WEBBOXes can be transfered from Sunny Portal Classic to Sunny Portal powered by ennexOS when you create a new plant.
  Before that only the transfer of plants with the SMA Cluster Controller was possible.
 • Support of plural SMA Data Manager in one plant (Master/Slave configuration)
  From now on plural SMA Data Manager can be registered in one plant. This can be necessary when a plant has more than the 50 devices which are supported by the SMA Data Manager M or e.g. large existing plants with plural Sunny WebBoxes or SMA Cluster Controller which should be converted to the SMA Data Manager M.
  During the commissioning an operating modus can be selected which determines the role of the Data Manager within the plant. Either he is a Master and can control the entire system and sends control commands to subordinate SMA Data Manager M´s and inverters or he is configured as a Slave an is only able to receive control demands from the Master send them to the inverter.
  For now there is only one Master and one grid connection point in the entire plant.
 • Virtual devices on base of energy meters
  With the release it is now possible to visualize other energy producers in the system, besides PV. The following virtual devices can be implemented and monitored energetically:
  • CHP unit
  • Diesel generator
  • Hydro power plant
  Within the plant the devices are implemented manually. Either the measured data can be entered into the portal the device is connected to an energy meter which has a connection to the SMA Data Manager. The delivers the data for the device.
  Besides new energy sources virtual inverters (several foreign inverters) can be implemented into the system with an extra energy meter.
 • View of energy sources within the energy balance
  When there are plural energy sources monitored there is the possibility to see all energy sources an their interactions.
 • Data migration of plants with a SUNNY WEBBOX from ‚Sunny Portal Classic‘ to Sunny Portal powered by ennexOS:
  Data of WebBox plants from the Classic Portal can be copied in the ennexOS portal, if instead of the WebBox a EDMM (and COM GW) is implemented.
 • Support of large plants with more than one Data Manager M within one plant:
  The EDMM supports up to 50 devices. If there are more devices in the plant (e.g. an old WebBox), then the EDMM´s can be matched in one plant. Hint: New plants only, no already registered plants
 • Cross Sector Energy Monitoring
  For the expansion of "Cross Sector Energy Monitoring" abilities we support other producers besides PV. Visualization of further energy producers in the energy balance which are implmented with meters (SMA Energy Meter or other Modbus TCP meters):
  • CHP unit
  • Diesel generator
  • Hydro power plant

Pokud vás zajímá realizace projektu se společností SMA (řešení), neváhejte mě kontaktovat

E-Mail: info@SMA.de

Získejte více informací o řešeních společnosti SMA

SMA Solar Technology AG

Pokud potřebujete servisní služby, zde vám poskytneme podporu

Online servisní centrum